INSCRIPCIONS OBERTES CURS 2013 2014

 

Espai Bressol:

Dirigit a: Pares i mares amb nadons de 1 a 4 anys

Horari: Actualment hi ha dos grups:

Dilluns tarda de 17:30h a 18:30h (no queden places)

Dimecres tarda de 17:30h a 18:30h (inscripcions obertes)

 

Espai Infants:

Dirigit a: Nens/es a partir de 6 anys

Horari: Dimarts tarda de 17:30h a 19:30h (inscripcions obertes)

 

LLOC: Espai EART c/ Torrijos 68

ENTITAT ORGANITZADORA: Experimentem amb l’Art

 

PREU MENSUAL

El preu inclou la matrícula i el materials de l’activitat

Espai bressol (preu per 1 nadó + 1 adult) *                                                     57€

Espai infants                                                                                               60€

* En el cas que en alguna sessió concreta es volgués sumar un adult mes tindria un cost de 3 € per activitat.

PREUS REDUÏTS: Família nombrosa, monoparental i aturats, així com el segon membre d’una mateixa família:

Espai bressol (preu per 1 nadó + 1 adult) *                                                    52€

Espai infants                                                                                              55€

 

PAGAMENTS (reserva de plaça i trimestrals)

 Per reservar plaça has de realitzar el pagament del primer mes per participant matriculat mitjançant transferència bancària. Només es consideren inscripcions formalitzades i amb plaça reservada aquelles persones que hagin realitzat aquest pagament. En el concepte de l’ingrés indiqueu Escola EART + nom i cognom del participant

Numero de compte: 0081 0374 58 0001139623 (Banc de Sabadell)

El cobrament de la resta de mensualitats es realitza per domiciliació bancària sota el concepte ESCOLA EART durant els primers quinze dies de cada mes

 

ANUL·LACIONS

L’escola EART es reserva el dret d’anul·lar per causa justificada algun dels tallers, essent reemborsada la totalitat de l’import abonat en aquest cas.

L’escola EART es reserva el dret de modificar les dates i  horaris de grups depenent del numero d’alumnes matriculats. En aquest cas es comunicarà la forma de devolució de l’import abonat.

En cas d’anul·lació per part del participant es retornarà la quantitat de 40€ de la mensualitat en curs o rebuda com a reserva de plaça.