Utilitzem els decorats, fem petits films, les escultures comencen a funcionar (06.05.2014)

——————————————————————————————

escultures-que-sonen-com-ocells ada-i-allegra-treball Una escultura que sona a ocells

linus-foto  escultures-que-t'expliquen-de-què-estan-quan-les-toques Una escultura que quan la toques t’explica de què està feta

llits-per-dormir-a-la-Tàpies Llits, megallits i minillits per dormir a la Tàpies