En Miroslav Tichý, ens fem una càmera! 2 (14.01.2014)

——————————————————————————————

14-1-2014-allegra-càmera 14-1-2014-amira-càmera

14-1-2014-linus-i-genís-càmera 14-1-2014-zoe-càmera