•    Al finalitzar un treball ens reunim amb els participants i observem els resultats…explicar o narrar?

Anuncis