Per mi es repte és combinar sa producció artística amb sa gestió. Fer que aquestes dues feines siguin compatibles en es meu dia a dia i que es nodreixin una de s’altre.

És complicat però alhora molt enriquidor sentir que aprens treballant i que aquest aprenentatge és d’anada i tornada. Trob a sa feina es motor i s’energia per seguir produint i en sa creació, ses estratègies per veure sa gestió d’es d’una altra perspectiva.

Es contacte diari amb professionals de s’àmbit artístic i educatiu, amb es debat i es diàleg continu sobre aquestes temàtiques m’obliguen a no desconnectar i entendre sa producció dins un marc de realitat.

Antònia Del Río

Anuncis