Una dificultat agradable. Iniciar un treball acotat, pensat i dirigit a un grup i saber acollir i situar retorns que no tenen res a veure amb la proposta

Anuncis