Fransesc Ruiz
GALERIA ESTRANY – DE LA MOTA: The Yaois (Francesc Ruiz) 14.12.11 – 25.02.12
www.estranydelamota.com/intro.php
www.estranydelamota.com/artistas/42/d_FR_web.pdf
FUNDACIÓ SUÑOL/ NIVELL 0: The Paper Trail (Francesc Ruiz)
 22/12/2011 – 04/02/2012
www.fundaciosunol.org/nivell_zero/nivell_zero.php?sub=1&lang=1

Anuncis