Controlar i comunicar, d’una manera clara els continguts, per mitjà del joc i la improvització, i així estimular l’espectador per a que no resti indiferent davant l’obra

Sandra Arnau

Anuncis